Sztojka Edina-Utolsó Padban Alapítvány

adószám: 19313018-1-04

Sztojka Edina-Utolsó Padban Alapítvány

információk, adatok

Az alapítvány célja:

A hátrányos helyzetben élő, de kiemelten a romák egészségi állapotának javítása, testi, lelki, szellemi fejlődésük segítése, ismereti és önismereti tudásuk növelése, valamint az egészségtudatos életmód elősegítése, egészségvédelem.

Az alapítvány tevékenysége:

 1. A hátrányos helyzetű/roma népesség körében, összejövetelek tartása motiváló előadások, tréningek tartása.
 2. Hátrányos helyzetű/ romák egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételi arányának növelése, Szűrővizsgálathoz való eljutásban való segítségnyújtás. Szűrővizsgálat fontosságának ismertetése (nőgyógyászati rákszűrés, mammográfia, tüdőszűrés stb.)
 3. Drog, egyéb addikciókról, szexuális felvilágosításról, családtervezésről, nemi betegségekről szóló foglalkozások szervezése, előadások megtartása.
 4. Sport programok szervezése, sport táborok szervezés, az egészséget elősegítő programok motiválása érdekében.
 5. Egészségvédelemmel, életmóddal, tájékoztatással kapcsolatos programfüzetek kiadása és terjesztése.
 6. Önismeret fejlesztés, lelki egészségvédelem elősegítése.
 7. Szabadidős programok, egészségügyi prevenciókkal és felvilágosítással egybekötött üdültetés, táboroztatás családok és gyermekek számára.
 8. Évszaknak, méretnek megfelelő, ruházat, cipők gyűjtése és kiosztása a rászorulóknak.
 9. Alap élelmiszerek és tisztítószerek/eszközök biztosítása
 10. Szakmai előadások szervezése, előadók meghívása. Konferenciákra való eljutás támogatása. Szupervíziók szervezése.
 11. Taneszközök, tankönyvek, digitális eszközök és oktatást segítő berendezések beszerzése.
 12. Hátrányos helyzetű/roma gyerekeknek, fiataloknak, szülőknek délutáni klub létrehozása.
 13. Készségfejlesztő játékok, könyvek hozzáférése a hátrányos helyzetű célcsoportnak.
 14. Roma egészségügyi pályaorientációra való ösztönzés: ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás szakmákba, valamint bűnmegelőzés, rendőri pályára való orientáció felvételi vizsgára való felkészítésben segítségnyújtás.
 15. Magánszemélyekből, civil szervezetekből álló hátrányos helyzetű egyének, családok egészségügyi helyzetét javítani igyekvő együttműködési hálózat kialakítása.
  Roma közösséget képviselő civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok, védőnő, családsegítő bevonása az egészségfejlesztő tervek kidolgozásában.
 16. Zsúfolt, és alacsony komfortú lakóhely és elégtelen higiénés viszonyokon való változtatás, környezetvédelmi tárgyi eszközök beszerzésével az egészséges környezet kialakítása.
 17. Egészséges és tudatos táplálkozás kialakítása, gasztronómia ismeretek elősegítése.
 18. Lovári nyelv oktatása

Alapadatok

Az alapítvány neve: Sztojka Edina Utolsó Padban Alapítvány

Nyilvántartási szám: 04-01-0002780

Az alapítvány székhelye: 5700 Gyula, Pósteleki u. 30. 2/8.

Adószám: 19313018-1-04

Számlaszám: 50432466-10006368 (Takarék Bank)

Az alapítvány honlapjának címe: https://sztojka-edina-utolso-padban-alapitvany.hu/

E-mail cím: sztojka.edina82@gmail.com

Telefon: 0630-269-58-95

A kuratórium elnöke: Sztojka Edina
A kuratórium további tagjai:
Dr. Lakatos Szilvia
Dalacsi Anett

Az alapítványi alapdokumentumok

Beszámolók

Miért ez a logó?

Egyszer régen egy Firebird nevű kis rigó éldegélt a napsütésben. Órákig sütkérezett a napsütésben. De amikor eső jött panaszkodott a mamájának.Tudni akarta hogy az Isten miért adott a viharnak erőt, hogy elvegye a napot. A mamája csak rámosolygott és azt mondta:
– Egy nap majd megtudod ha sétálsz egyet a felhőkön.
Újra és újra esők jöttek. A kis Firebird újra és újra panaszkodott a mamájának. Még egy nap hatalmas vihar keletkezett. A mamája egy másik választ adott neki.
– Az ott Rád vár. De saját magadnak kell látnod.
A kis Firebird megvolt rémülve. Még nem sokszor használta a szárnyait. Mégis felszállt a nagy ismeretlenbe. De válaszok helyett villámlással, mennydörgéssel, és üvöltő széllel találkozott.
Attól félt hogy darabokra szakad. Már azon volt hogy visszafordul, mikor valami történt. Áthatolt a felhőkön és ami ott volt, az szebb volt mint valaha. Abban a pillanatban minden világossá vált számára.
Semmilyen vihar nem vette el a napot!
A nap mindig ragyogott. Olyan volt mint az anyja állandó szeretete. Neki csak arra volt szüksége hogy a felhők fölé repüljön.

(Feltétel nélküli szeretet c. film részlete)
Az alapítvànyom a film története miatt kapta ezt a logót)